Företagarna i Gävle arrangerar i samarbete med Styrelseakademien i Gävleborg en grundläggande styrelseutbildning som ska ge utökad förståelse för vikten av styrelsens och ledningens roller och ansvar.
Utbildningen tar upp fyra områden som är viktig att känna till om du är ägare, ledare eller styrelseledamot i ett bolag eller engagerad i en ideell förening.

De fyra områdena är:
Styrelsen och regelverken
Styrelsens kompetensbehov
Styrelsens ansvar
Styrelsens styrning och strategi
Inga förkunskaper behövs.

I överenskommelse med StyrelseAkademien Gävleborg erbjuds medlemmar i Företagarna Gävle genom gruppbokning ett rabatterat pris på 1360:- p.p + moms. (Ordinarie pris är 3400 kr + moms).
Undertecknad har genom samarbete med StyrelseAkademien möjlighet att erbjuda effectmedlemmar samt samarbtepartners till Företagsbladet ett begränsat antal platser till kurserna med samma mycket förmånliga villkor.

Kaffe och smörgås ingår. Två kurser erbjuds: antingen 2 kurstillfällen förmiddag eller hela kursen på kvällstid vid ett tillfälle.
OBS ! Begränsat antal platser. Först till Kvarn !

Datum och tid för första utbildningstillfället.
5 april 09.30 – 12.00
12 april 09.30 – 12.00

Datum och tid för andra utbildningstillfället
21 april 16.30-21.00
Plats: Dospace Gävle


Utbildningsledare är Kjell Gunnarsson som är certifierad och ackrediterad av StyrelseAkademien Sverige.
För mer information om utbildningen: kjell.gunnarsson@styrelseakademien.se 076-0513581

Medlemmar i Företagarna anmäler sig på länken här:
https://www.foretagarna.se/event/gavleborg/2022/april/erbjudande-om-styrelseutbildning

Intressenter från effectplus.se och partners till Företagsbladet
som vill lära sig mer om styrelsearbete tillsammans med medlemmar i Företagarna
kontakta Joe Formgren 070-679 79 00, joe@formgren.com för intresseanmälan till kurserna ovan. Först till kvarn.

En egen miniutbildning om styrelsearbete?
Är ni en förening eller företag som också vill anordna en öppen utbildning med förtur för era medlemmar eller personal?
Kontakta Joe Formgren för mer information om evenemangsplanering och förmånliga villkor.