En sjöhistoriskt unik händelse väntar stockholmarna onsdagen den 3 maj, då tre svenska minsvepare från andra världskrigets dagar, samtidigt klockan 9 på morgonen, kommer att glida in i samma docka på Beckholmens varv på Djurgården. Ett ögonfägnande skådespel som bäst kan upplevas via en stig upp till toppen av den lilla bergknalle som finns på ön Beckholmen, med strålande utsikt över dockan. Eller från sjösidan, för den som är båtburen.

Själva varvsområdet är en inhägnad arbetsplats till vilken allmänheten inte har tillträde.

Minsveparna - alla byggda 1940–41 på svenska varv under brinnande krig och fortfarande efter 82 år still going strong - är M 20, med Sjöhistoriska museet som ägare, samt M 21 och M 22, de senare privatägda.

M 20 sköts, underhålls och drivs sedan 2005 av den ideella Föreningen M 20 med ca 350 medlemmar, varav många är f d sjöofficerare och/eller besättningsmän som gjort sin militärtjänst i M 20 eller på andra minsvepare.

Det har aldrig tidigare hänt att tre minsvepare från krigsåren går in i samma torrdocka, alltså Beckholmens Västra docka insprängd i berget. Dockan är 99 meter lång, 11 meter bred och 3,7 meter djup.

Med fartygens längd på nästan 28 meter och därmed tillsammans 84 meter, får de tre minsveparna precis plats där de kommer att ligga på rad efter varandra i dockan. Väl på plats i dockan töms den på vatten, vilket tar omkring fem timmar, samtidigt som fartygen stöttas för att hållas på rätt köl när dockan torrlagts.

I torrdockan kommer underhållsarbeten att utföras, som tvättning och målning av skroven, byte av korrosionsskyddande så kallade offeranoder samt göras vissa reparationer. Därefter kommer fartygen att rutinmässigt inspekteras av Transportstyrelsen, en regelbunden granskande åtgärd som garanterar säkra seglatser under kommande säsong.

Minsveparnas utdockning sker tisdagen den 9 maj med början klockan 9 då dockan börjar vattenfyllas. Klockan 14 beräknas detta vara klart, varefter de tre örlogsfartygen från andra världskriget lämnar dockan för sommarhalvårets resor i när och fjärran.

 

M 20 på 80-årsminnesresa till Öresund i augusti

M 20:s seglingsprogram är i år extra spännande och intressant då fartyget deltar i flera uppmärksammade och nationellt betydelsefulla evenemang. Sålunda deltar M 20 vid 500-årsjubileet för när Gustav Vasa valdes till kung i Strängnäs den 6 juni 1523, samtidigt som kung Carl XVI Gustaf i år suttit på tronen i 50 år. Den 1-2 juli erbjuder M 20 tillsammans med Sjöhistoriska museet allmänheten sjöturer på 1-2 timmar i regalskeppet Vasas kölvatten.

Den största begivenheten för M 20:s del är emellertid deltagande i högtidlighållandet av

80-årsminnet av räddningen av de 7 000 danska judar som i oktober 1943 tvingades fly till Sverige över Öresund från den nazityska ockupationsmaktens försök att gripa och deportera dem till koncentrationsläger i Tyskland.

I Flykten över Öresund, som denna mot alla odds framgångsrika räddningsoperation kallas, deltog minsveparen M 20 dag och natt med att mitt ute i Öresund möta och från danska fiskebåtar och andra farkoster ta ombord desperata, skräckslagna, sjösjuka och genomvåta flyktingar och föra dem tryggt i land i de skånska hamnarna. M 20:s besättning på elva man deltog under dessa höstveckor i räddningen av över 100 judar; dessutom räddades under samma tid både motståndsmän och andra i tyskarnas ögon misshagliga danskar.

M 20 kommer därför att i augusti segla från hemmahamnen i Stockholm, via besök i ett antal hamnar längs kusten, till Öresund för att där delta i de många olika minnesevenemang som arrangeras i hamnar och på museer på båda sidor av Öresund.

M 20 medför under resan en egen mobil utställning, gjord i nära samarbete med fartygets ägare Sjöhistoriska museet, som skildrar de dramatiska händelserna i Öresund hösten 1943.

FOTNOT. Ön Beckholmen köptes 1848 av Grosshandlarsocieteten i Stockholm, som 1850 lät bygga två torrdockor, konstruerade av Nils Ericson, samme man som ansvarade för byggandet av de första svenska stambanorna samt en rad av Sveriges dåtida slussar och kanaler. Beckholmens dockor fick nya järnportar 1874 och förlängdes två gånger på 1870- och 1890-talen till dess nuvarande längd på 99 meter.

Ansvaret för Västra dockan, som M 20, M 21 och M 22 ska docka in i den 3 maj, har sedan 1987 den ideella Beckholmens Dockförening (BDF), som är en sektion i Sveriges Segelfartygsförening.

 

Kontaktpersoner

Anders Torelm, ordförande Föreningen M 20
E-post: anders@sjohaga.se
Tel: 0735-23 29 16

Anne Sofie Eriksson, kommunikationsansvarig Föreningen M 20
E-post: annesofie@ordiarbete.se
Tel: 070-467 36 85

Mats Djurberg, museichef
Sjöhistoriska museet, en del av Statens maritima och transporthistoriska museer
E-post: mats.djurberg@smtm.se
Tel: 08-519 549 75

 

Föreningen M 20

Hemsida: www.minsveparen.se

e-post: kontakt@minsveparen.se