För elitidrottsmannen, vars karriär ofta är tidsbegränsad, öppnar sig en arena av möjligheter att genom olika former av engagemang och tjänster skapa en stabil ekonomisk grund. Dessa möjligheter sträcker sig långt bortom traditionell sponsring, där direkt motprestation är nyckelordet.

Bannerannonsering på den egna hemsidan kan visa sig vara en guldgruva, förutsatt att den inte bara syftar till att förbättra bilden av en sponsor utan också genererar direkt reklamexponering för sponsorns produkter eller tjänster. Det är ett sätt att utnyttja sitt personliga varumärke digitalt, där relevansen och synligheten av annonsen spelar stor roll. Med ett eget nyhetsbrev kopplat till hemsidan kan idrottaren nå ut till hela sitt nätverk och även sina partners kontakter i de fall detta är önskvärt.

Personligt utformade träningsprogram, digitalt distribuerade, erbjuder ytterligare en inkomstmöjlighet. Genom att skapa program baserade på sin egen expertis kan idrottsmannen erbjuda värde som är direkt kopplat till den sponsrade verksamheten, samtidigt som det stärker den egna profilen och expertstatusen inom sporten.

Seminarietalande och workshops är en annan väg att gå. Genom att erbjuda föreläsningar om allt från mental förberedelse till fysisk träning, kan elitidrottsmannen dra nytta av sin kunskap och erfarenhet för att skapa direkt värde för åhörarna, vilket i sin tur kan motivera avdragsgilla sponsringsavtal.

Fribiljetter till tävlingar är en traditionell men effektiv metod. De erbjuder en direkt motprestation till sponsorer genom exponering och gästfrihet vid evenemang, vilket kan värderas till ett marknadsmässigt pris och därmed bli en del av ett avdragsgillt sponsringspaket.

För att navigera framgångsrikt i dessa vatten krävs dock mer än bara kreativitet och affärssinne. En djup förståelse för de skatterättsliga aspekterna av sponsring och avdrag är avgörande. Varje initiativ måste utformas med omsorg för att säkerställa att det inte endast ses som en goodwill-åtgärd utan som en äkta affärstransaktion med tydliga, mätbara motprestationer.

I slutändan är det en fråga om att smart utnyttja de regler och möjligheter som finns, för att både maximera sin inkomst under den aktiva karriären och lägga en stabil grund för framtiden. Den svenska lagstiftningen, med dess balans mellan möjlighet och begränsning, erbjuder en spelplan där den väl förberedda elitidrottsmannen kan göra betydande ekonomiska framsteg, allt medan de håller sig inom ramarna för vad som är lagligt och moraliskt försvarbart.

Flexibla sponsringspaket

Att skapa flexibla sponsringspaket erbjuder företag möjligheten att engagera sig på olika nivåer i stödet till elitidrottare, vilket breddar spektrumet av potentiella sponsorer. Genom att erbjuda ett urval av paket, från grundläggande exponering till mer omfattande partnerskap, kan idrottsmän locka till sig ett brett spektrum av företagsstöd. Dessa paket kan inkludera allt från logotypsynlighet på utrustning och i sociala medier till mer exklusiva möjligheter som VIP-biljetter till tävlingar, möten med idrottaren, och skräddarsydda innehållssamarbeten.

Detta tillvägagångssätt möjliggör för företag att välja en sponsringsnivå som matchar deras budget och marknadsföringsmål, samtidigt som det ger idrottare flexibiliteten att skräddarsy erbjudanden som maximerar värdet för båda parter. Det stärker relationen mellan idrottare och sponsor och främjar en mer målinriktad och effektiv marknadsföringsstrategi. På så sätt skapas en win-win-situation där idrottsmän får de resurser de behöver för att fortsätta sin karriär, medan företagen får tillgång till unika marknadsföringsmöjligheter och stärker sitt varumärke genom association med idrottare på elitnivå.

Som artikelförfattare kan jag naturligtvis inte på sig något ansvar för de föreslagna strategierna och inkomstkällorna. Men rätt produktifierat så skall idrottsmän i elitnivå kunna generera och leverera nytta för flera parter. Varje elitidrottsman bär således själv det fulla ansvaret för att säkerställa att de varor och tjänster de erbjuder står i överensstämmelse med gällande lagar och regler. Det är av yttersta vikt att varje idrottsutövare gör en individuell bedömning och, vid behov, söker råd hos ett juridiskt ombud för att undvika framtida komplikationer.

Joe Formgren
Kommunikationsstrateg/coach och publicist
Presstjänst
070-679 79 00

PS. Kontakt för mer information om att bygga hemsida med banners och nyhetsbrev.
Kontakt via mail >>

Källa: Skatteverket

Bildtext: Svenska världsmästaren och världsrekordhållaren i styrkelyft Eddie Berglund laddar upp för nya VM- och EM-tävlingar med starkt stöd av sitt team och sponsorer.