Målet är ett starkare konsumentskydd

Den kommersiella spelmarknaden är ett ständigt omdebatterat ämne. När det kommer till spel om pengar finns det alltid vissa risker, men samtidigt går det inte att blunda för underhållningsformens popularitet. Det syns bland annat på den ständigt växande utbudet spel – du kan se dem alla på Spelaspel.com – på spelsajter, samt att branschen årligen omsätter mångmiljardbelopp.

Den 17 maj överlämnade regeringen en proposition till riksdagen med förslag om åtgärder för att stärka konsumentskyddet på den svenska spelmarknaden. Propositionen är enligt socialförsäkringsministerns nästa steg i statens process att återta kontrollen över spelmarknaden. En process som inleddes med omregleringen av spelmarknaden den 1 januari 2019.

– Det handlar både om att begränsa aggressiv spelreklam och att stoppa spelföretag som saknar licens. En stärkt spelreglering är en förutsättning för ett starkt skydd för konsumenter, säger ministern om propositionen i ett pressmeddelande.

Propositionen utgår huvudsakligen från Spelmarknadsutredningens rapport ”Ökat skydd och stärkt relegering på den omreglerade spelmarknaden” samt två departementpromemorior: ”Vissa följdändringar med anledning av spellagen” och ”Särskild måttfullhet vid marknadsföring av spel till konsumenter”.

Åtgärderna i propositionen

Åtgärderna som föreslås i propositionen är alltså till för att säkerställa att konsumentskyddet på den svenska spelmarknaden är starkt. Specifikt innebär det bland annat flera förslag som ska bidra med att stänga ute olicensierat spel, striktare restriktioner för marknadsföring av reklam samt åtgärder för att minska skadeverkningarna av spel om pengar.

För att stänga ute olicensierat spel föreslås exempelvis ett krav på tillstånd för viss spelprogramvara. Ytterligare åtgärder inkluderar förbud mot att uppmuntra till olovligt spelande och ett starkare förbud mot att göra reklam för olicensierat spel.

Nya marknadsföringsrestriktioner föreslås även för licensierade aktörer på den svenska spelmarknaden. Regeringen vill justera det existerande kravet på måttfullhet vid marknadsföring av spel, för att specifikt skydda yngre (barn och ungdomar) och personer med spelproblem från spelreklam.

En annan betydande åtgärd i propositionen är förslaget om uppgiftsskyldighet för tillståndshavare och licensierade spelbolag. Syftet med denna skulle vara att ge regeringen utökade möjligheter att följa utvecklingen på den svenska spelmarknaden.

Majoriteten av åtgärderna som presenteras i propositionen föreslås träda i kraft i början av nästa år, den 1 januari 2022.