Genom att publicera på dessa plattformar ökar er sidas synlighet och når ut till en större publik. När ens nyheter publiceras på PR- och nyhetstjänster, kan de även distribueras vidare till andra nyhetswebbplatser och sociala medieplattformar. Detta kan i sin tur leda till att ens nyheter sprids till ännu fler läsare och skapar en större exponering.

En annan fördel med att publicera på PR- och nyhetstjänster är att man kan dra nytta av länkkraften. Länkkraften är viktig för sökmotoroptimering och genom att publicera länkar till ens egen hemsida kan man öka sin ranking på sökmotorer som Google. Dessa länkar signalerar till sökmotorer att ens webbplats är relevant och pålitlig, vilket i sin tur kan leda till högre placeringar i sökresultaten.
Att inkludera länkar till ens egen hemsida är också en möjlighet att driva trafik och öka besöksantalet på ens webbplats. Genom att läsare klickar på länkarna och besöker ens hemsida, kan man öka antalet besökare och potentiella kunder. Om man har en webbshop eller erbjuder tjänster online, kan detta leda till ökad försäljning eller bokningar.

Dessa fördelar blir särskilt viktiga om man har en ny hemsida eller vill öka sin närvaro på nätet. Genom att publicera på PR- och nyhetstjänster med länkar till ens egen hemsida, kan man öka sin synlighet, förbättra sin sökmotoroptimering, och driva trafik till sin webbplats. Det är dock viktigt att tänka på att publicera relevanta och intressanta nyheter som är av värde för läsarna, och inte bara använda plattformarna som ett sätt att marknadsföra sig själv utan att ge något tillbaka.

Två av Sveriges mest prisvärda PR-verktyg är
https://effectplus.se
och
https://svenskpress.se
Om ni inte har resurs och vill ha stöd med formulering, publicering och bred distribution av era nyheter så kan ni vända er till Sveriges prisvärda presstjänst: https://presstjanst.se