Det råder spännande tider. På fler än ett sätt. Många har sett tecken på att en ny babyboom kan vara på väg, då början av 2021 har präglats av fler antal nyfödda än på lång tid. På sätt och vis är detta en trend som länge har skymtat på horisonten. Att vi dessa dagar är oerhört engagerade i barn märks lika tydligt på att e-handeln inom barnprodukter har fullkomligt skjutit i taket. Enligt Nils Conradsson bakom Babydrommen.se, som recenserar och förmedlar köp av några av de bästa barnprodukterna, så är det paradoxalt nog en utveckling som var förväntad samtidigt som den skedde snabbare än många var beredda på.

Från tydliga upp- och nedgångar till bred handel

När det kommer till barn- och babyprodukter så har e-handelsdelen av branschen gjort en spännande resa. Från att ha varit helt sekundär till butikshandeln så har den på senare tid börjat fått upp farten. Förut kännetecknades den typiskt sett av väldigt tydliga toppar och dalar, där julmånaden traditionellt sett stod för en stor del av årets omsättning. Detta anses ha varit ett direkt resultat av att många velat undvika julträngseln och på ett enklare sätt handla inför julen.

De senare åren har man däremot sett att trenden rör sig mot att fler inköp av barnprodukter sker på nätet. För även om julmånaden fortfarande är en avart med väldigt unikt höga månadssiffror, så ökar de övriga månadernas försäljning i en otroligt snabb takt.

Många branschanalytiker förutspår därför att just barnprodukter kommer att bli en av de produktsegment där e-handel på sikt kommer att ersätta butikshandeln. När det kommer att ske är något som man däremot inte är helt överens om. Vissa är helt och hållet övertygade om att det redan har skett, medan andra tror att det kommer att dröja lång tid och att butikshandeln alltid kommer att behöva finnas som ett komplement.

Vad man med all säkerhet kan säga är att det hänger förändring i luften. Och den som inte redan har kommit att bli bekväm med nätköp kommer att behöva acceptera att det blir en allt viktigare del av handeln.

Källa: Svensk Digital Handel