– Vi använder nyhetstjänsten SvenskPress.se som grund vilket gör det möjligt att starta en tidning från i princip en arbetsdag till en annan om man har det grafiska material klart, berättar Joe Formgren på kommunikationsbyrån Precis Reklam i Gävle som även varit med och utvecklat tjänsterna. Vi tog fram systemet i grunden för att kunna publicera gratistidningarna Gestrike Magasinet och Företagsbladet på nätet. Idén är att läsarna själva fyller nättidningarna med innehållet. Kostnadsfritt för privatpersoner och en låg kostnad per år för företagen som väljer att publicera sina nyheter genom presstjänsten SvenskPress.

En webbtidning, nättidning eller nättidskrift som denna är en tidning som publiceras på webben. Den är en förhållandevis ung publikationsform och innehåller både nystartade alster och även tidigare tryckta tidningar som övergått till enbart webbpublicering. De här webbtidningarna är skapade och publiceras genom presstjänsten SvenskPress.se
– Vi har inga egentliga redaktionella ambitioner beroende på att innehållet blir ju vad vi tillsammans publicerar för material. Det här är ju medborgarjournalistik som varit mycket lyckosamt med våra gratistidningar. Där publiceras det ständigt aktuellt material från både läsare och företagen. Vi ger även ut gratistidningarna i print men materialet hämtar vi från sajterna och publicerar sedan materialet helt eller delvis i de tryckta editionerna beroende på utrymme och läsvärde, förklarar Joe. Är man dessutom kunnig inom marknadsföring, SEO doch sökordmarknadsföring så kommer man att ha extra mycket nytta av systemet då det är optimerat för detta. Dessutom får ni kontroll på exakt hur många som läser de publicerade artiklarna i respektive nyhetstjänst och nättidning.


Medverka i tidningarna
Alla som vill får medverka och skriva om det som kan intressera läsarna. Publiceringen sker i ett samarbete med nyhetsbyrån och presstjänsten SvenskPress.se
Tjänsten är kostnadsfri för privatpersoner. Företag eller organisationer hänvisas till att registrera sig på nyhetstjänsten SvenskPress.se för att publicera material på de här och flera andra nättidningar inklusive nyhetstjänsten YodoNews.se för en låg kostnad.

Länkar
http://www.reklamedia.se
http://www.seniorpressen.se

https://svenskpress.se
http://www.gestrikemagasinet.se
http://foretagsbladet.se

https://precisreklam.se

För mer information kontakta

Joe Formgren
http://www.svenskpress.se
info@svenskpress.se
070-679 79 00
Telefon 026-126 126