Filmen berättar om Ahlgrens och Läkerols fantastiska resa ut i världen och avslutas med uppdraget som Ahlgrens Donationsfond har - nämligen att bistå företag i Gävleborg som har planer på att expandera genom internationell handel.

Se filmen på Ahlgrens Donationsfonds hemsida här https://ahlgrensdonationsfond.se/filmen-om-ahlgrens

Adolf Ahlgren (1872-1954) förstod tidigt betydelsen av ett starkt varumärke och att skapa expansion genom kommunikation. När Läkerol lanserades 1909 var det med Selma Lagerlöf som intygade om pastillens förträffligheter. Allt skedde inte planlöst utan med knivskarp precision. Och varför nöja sig med Sverige resonerade Adolf, när hela världen står till buds. Snart exporterades Läkerol till 35 länder.

Adolfs son Bengt Ahlgren (1900-1985) fortsatte resan med att stärka varumärket och nå ut i världen med den alltmer populära pastillen Läkerol. Bengt lanserade även succén Ahlgrens Bilar.
När Robert Ahlgrens (1924-2010) tog över rodret i Ahlgrenskoncernen lanserades ännu fler smaker och konkurrenten PIX förvärvades 1975. Robert tog även upp kändisreklamen och Björn Borg blev Läkerols ambassadör runt om i världen.

Det finns mycket att lära från Ahlgrensfamiljen när det gäller kommunikationen och marknadsföringens betydelse som exempelvis målgruppsanpassning, segmentering, positionering, differentiering, försäljning och mycket mer.

Produktionsteam:
Vidéa Film AB
Projektledning: Lennart Schüllerquist
Producent: Ulf Gradin
Film/Klippning. Peter Södergren Norin
3D-Animeringar: Pär Mostad
3D-effekter: Jonas Johansson, Appstar Sweden AB


Fakta om Ahlgrenska Donationsfonden
• Lanserades 2014 efter en donation av Robert och Anita Ahlgren. Fonden har idag ett sammanlagt värde på cirka 60 miljoner kronor och är en av regionens större.
• I och med detta anslag har fonden delat ut närmare sju miljoner kronor till 38 av länets företag inom vitt skilda branscher.
• Familjen Ahlgrens anda var viktig för bildandet av donationsfonden. Familjen var entreprenörer som inte gjorde som alla andra. Deras vilja var också att premiera regionala företag med en vilja att säkerställa befintliga arbetstillfällen på hemorten och som satsar för att växa.
• Fonden verkar inom Gävleborg. Såväl enskilda personer som institutioner (företag och organisationer) är välkomna att söka.

För mer information om Ahlgrenska Donationsfonden kontakta
Peter Candell
Ordförande
Mobil: 070-674 12 44

Ove Anonsen
Styrelsemedlem och initiativtagare till fonden
Mobil: 070-317 74 15

Hemsida och information om ansökan: https://ahlgrensdonationsfond.se