Uppdatering och SEO-optimering av webbplatser​

Att ha en modern och funktionell webbplats är en avgörande faktor för att locka besökare och potentiella kunder. Genom att använda sig av expertis avseende webbplatsdesign och utveckling kan vi säkerställa att er webbplats är användarvänlig, lättnavigerad och estetiskt tilltalande. Dessutom erbjuder vi sökmotoroptimering (SEO) tjänster för att förbättra webbplatsens synlighet på sökmotorresultatsidor.

Detta innebär bl.a:
Bättre synlighet: Genom att optimera webbplatsens innehåll och struktur för relevanta söktermer ökar chanserna att webbplatsen rankas högre på sökmotorerna, vilket lockar fler besökare.
Ökad trafik: En bättre synlighet leder till ökad organisk trafik till webbplatsen, vilket potentiellt kan öka försäljningen och konverteringsgraden.
Förbättrad användarupplevelse: En välstrukturerad och lättillgänglig webbplats förbättrar användarupplevelsen, vilket ökar sannolikheten för att besökarna blir kunder.

Formulering och publicering av pressmeddelanden

Pressmeddelanden är en kraftfull marknadsföringsstrategi som hjälper till att sprida viktig information om ett företags framsteg, lanseringar av nya produkter eller tjänster, och andra nyheter som kan vara av intresse för allmänheten. Att formulera och publicera välutformade pressmeddelanden kan öka medieexponeringen för SMF och stärka deras varumärke.

PR-fördelar:
Ökad synlighet: Genom att nå ut till olika nyhetsmedier och potentiellt få sin nyhet publicerad, kan ni nå en bredare publik och öka varumärkesmedvetenheten.
Bygger auktoritet: Att ha pressmeddelanden publicerade i relevanta medier ger er verksamhet en auktoritär image och skapar förtroende hos kunder och investerare.
Hantering av kriser: Pressmeddelanden kan också användas för att snabbt hantera om det uppstår kriser och kan då ge en korrekt bild av företaget till allmänheten.

Uppdatering av sociala medier

Sociala medier har blivit en central plattform för företag att kommunicera med sina målgrupper och bygga starka relationer med sina kunder. Det är dock tidskrävande att regelbundet uppdatera och interagera på sociala medieplattformar. Genom ett samarbete med oss uppdaterar vi era på sociala medier och ni kan säkerställa att era kanaler är aktiva, engagerande och strategiskt hanterade.

Fördelar med att löpande uppdatera era sociala medier är bl.a:
Kundinteraktion: Genom att vara närvarande på sociala medier har ni möjlighet att direkt interagera med era kunder, svara på frågor (vi hjälper gärna till) och bygga lojalitet.
Varumärkesmedvetenhet: Genom att publicera regelbundet innehåll på sociala medier, kan ni öka medvetenheten om ert varumärke och nå ut till nya potentiella kunder.
Förtroendeskapande: Aktiva och engagerande sociala medier bygger förtroende hos kunder, de ser att företaget är närvarande och lyssnar på åsikter.

Mediaplanering och marknadsföringsmix

Att välja rätt marknadsföringskanaler och fördela budgeten för en bra mediamix på ett effektivt sätt är en utmaning för de allra flesta företag. Telefonen ringer och "syns man inte så finns man inte"! Genom att samarbeta med experter på marknadsföring kan ni få en skräddarsydd mediaplan som tar hänsyn till era unika målgrupper och erbjudanden samt budget förstås.

Flera fördelar med smart mediaplanering:
Optimerad budgetanvändning: Genom en välplanerad marknadsföringsmix kan ni maximera avkastningen på er investering och undvika slöseri med resurser.
Målgruppsinriktning: Vi kan identifiera och föreslå de mest effektiva kanalerna för att nå den specifika målgruppen, vilket leder till högre konverteringsfrekvenser.
Effektiv kampanjhantering: Med en professionell mediaplan kan vi spåra, analysera och redovisa resultatet av era kampanjer för att göra nödvändiga justeringar och förbättringar.

Sammanfattning för smart och effektiv marknadsföring

För små och medelstora företag är det avgörande att utnyttja moderna marknadsföringsstrategier för att stärka sin online närvaro och nå ut till sin målgrupp. Genom att använda sig av professionella tjänster för att uppdatera och SEO-optimera sin webbplats, publicera pressmeddelanden, hantera sociala medier och planera sin marknadsföringsmix, kan ni dra nytta av fördelarna med en ökad synlighet, bättre varumärkesmedvetenhet, och mer engagerade kunder. Genom att outsourca dessa tjänster kan ni fokusera på era kärnverksamheter och samtidigt bygga en framgångsrik och hållbar online närvaro.

Kontakta mig om ni också vill utveckla er verksamhet med smart och effektiv marknadsföring

Joe Formgren
Kommunikationsstrateg och publicist
Utbildning • Produktion • Service
070-679 79 00
www.formgren.com

Bildtext: Smart och effektiv marknadsföring för små och mellanstora företag.