Vi i Sverige är relativt skyddade från luftföroreningar jämfört med många andra länder. Trots detta så finns det en lång rad gator i våra största städer där det kan vara direkt hälsofarligt att andas in luften under en längre tid. Avgaser från bilar och bussar kombinerat med upprivna partiklar från asfalt och grus kan på längre sikt leda till allvarliga lungskador.

Luftföroreningar innebär en enorm hälsorisk

På grund av detta så har många stadsförvaltningar runt om i landet placerar ut partikelmätare på problemgator. Dessa ger oss data kring vilka hälsorisker som finns och vilka åtgärder som behöver tas. Det kan vara allt ifrån att begränsa trafiken under en viss period, till att hela förbjuda dubbdäck på vissa sträckor. Detta lyfts ofta som någonting negativt av bilister, men faktum är att datan visar på att det har gjort underverk för närmiljön.

En god ventilation är nyckeln till en bra arbetsmiljö

De flesta känner igen sig i att koncentrationen och effektiviteten på arbetet försämras kraftigt när luftkvaliteten är dålig. Dålig ventilation i kombination med all koldioxid som vi andas ut kan leda till huvudvärk och koncentrationssvårigheter. På grund av detta så är det också många företag som gör sitt yttersta för att se till att ventilationen håller en genomgående hög kvalitet för att försäkra sig om en så effektiv och god arbetsmiljö som möjligt.

Välfungerande ventilation via ett Ftx system

Ftx står för Från- och tilluftsvärme med värmeväxlare. Som namnet skvallrar om så är detta ett ventilationssystem där man hämtar luft utifrån som sedan sprids ut genom fastigheten. Luften passerar först igenom en rad olika filtersystem, vilket gör den skonsammare att andas in för exempelvis allergiker och människor med andningssvårigheter.

Dessa för med sig en lång rad olika fördelar. Dels så kan man spara en hel del pengar på lång sikt eftersom ett Ftx system hjälper till med att reglera värmen genom att återvinna värmen som finns i den utåtgående luften. Dessutom så tillsätter den konstant luft av hög kvalitet, och många anser att den relativt höga installationskostnaden är väl värt varenda krona.

Det krävs självklart inte att man installerar ett Ftx system för att kunna ha en god luftkvalitet hemma, men för vissa bostäder kan det passa som handen i handsken.

Välventilerade utrymmen hjälper till med att begränsa spridningen av luftburen smitta

En sak som blev tydlig under pandemin var vilken enorm skillnad som en välfungerande ventilation kunde göra för att förhindra smittspridning. Välventilerade utrymmen med god cirkulation visade tidigt genom studier att det kunder dra ner risken för att covid-19 skulle spridas markant. Detta är även sant för förkylningar och andra sjukdomar som kan spridas luftvägen. Så här i efterdyningarna av pandemin är det således också många företag som har lagt extra stor vikt vid att kunna erbjuda sina anställda välventilerade utrymmen.