Skärmen är mer än 40 kvadratmeter stor och placerad ovanför hela huvudentrén med exponering mot en av regionens i särklass mest välbesökta handelsplatser.

Tillsammans med nationella aktörer bidrar ni med ett stort mervärde för regionen i form av tydlig marknadsföring för utbudet i destinationen Gästrikland. Mängder av både kortväga liksom långväga gäster tar del av era budskap i den här effektfulla exponeringen.

– Det här är ett mycket spännande komplement i vår portfölj av regionala och nationella kommunikations- och mediekanaler, säger Joe Formgren, som även driver Gestrike Media vilka säljer reklamplatser på skärmen. Just digital signage är den del som växer mest när det gäller utomhusreklam. Vi samarbetar med den nationella aktören SignMedia som tillhandahåller en helhetslösning för handlare och fastighetsbolag med de senaste programvarorna och tekniken för ett optimalt resultat när det gäller digital signage utomhus. Så är vi övertygade om att det är flera aktörer som inser värdet av att kommunicera till den här stora målgruppen som en både smart och naturlig del i mediamixen.

Digital signage är det engelska uttrycket för digital skyltning. Med det menas elektroniska skärmar som installeras på offentliga platser eller på arbetsplatser. Digital skyltning är en form av ljusreklam som används för information, marknadsföring och underhållning. Fördelarna med digitala skyltar jämfört med traditionella skyltar är att innehållet enkelt byts ut och kan anpassas efter miljö och publik samt att man kan visa animeringar och rörlig film.

Kontakt för mer information om marknadsföring och kampanjer på Maxi-skärmen.

Joe Formgren
Kommunikationsstrateg/Advisory coach
070-679 79 00
https://formgren.com

För mer information och priser om ICA Maxi-skylten >>