Vad gör ert företag och vilka är era affärsområden?

Appstar Sweden är en strategisk kommunikationspartner. Vi erbjuder design av virtuella världar och plattformar som gör det möjligt, att genom digitala kanaler, nå ut på världsmarknaden.

Vi hjälper våra kunder att initiera och upprätthålla framgångsrika affärer och relationer genom visuell gränslös digital kommunikation. En visionär och lösningsorienterad partner som gör det svåra enkelt, då vi gör skräddarsydda lösningar ur våra kunders perspektiv. Appstarkännetecknas av överraskande, involverande, engagerande och underhållande och det ska vara enkelt att ta till sig informationen.

Tjänsterna är:
• Virtuella showrooms
• Företags-TV (Business channel)
• Arkitektonisk visualisering
• Visuella säljappar. Ett kraftfullt verktyg som gör försäljningen enkel, rolig och effektiv.

Vi sänder live från en virtuell studio och spelar in presentatörer från vårt Green Room - Appstar On Air Production. Vi erbjuder även avatarer.
Alla miljöer är möjliga i vår ON AIR-studio. Den enda gränsen är fantasin. Allt visas i en fullt renderad 3D-värld, inkluderat med filmer, bilder, animationer, infografik, chat och möjligheten att interagera med kollegor eller kunder.

Kunden bestämmer vilken plattform som ska visas och vem som ska titta, precis som alla andra direktsändningar. Dessutom kan allt spelas in och lagras för senare visningar. Den perfekta kanalen för att nå ut i alla digitala kanaler även utanför landets gränser. Vi kan även koppla upp oss mot andra greenrooms över hela världen.

Vi har även specialiserat oss på att skapa arkitektoniska animationer och mycket realistiska visualiseringar. Hastigheten på vår rendering gör att våra kunder kan uppleva flera versioner av objekten. Vi erbjuder även online-sessioner för att göra justeringar av ytmaterial, belysning, tid på dygnet, tid på året i realtid.

Vi gör även 3D -produktanimationer, filmer, bildspel, nedladdningar och chattar - allt samlat i ett virtuellt showroom för kunden att upptäcka och interagera med säljare. Tydlig och enkel navigering gör det enkelt att komma till rätt ställe, olika språkversioner erbjuds. Vi erbjuder en digital tvilling till fysiska showroom eller mässmontrar, ett Hybrid Event.

Hur kom ni på affärsidén?

– Vi började med våra visuella säljappar, som gör det möjligt för säljare att alltid vara uppdaterad. Vi samlar alla filmer, bilder, och powerpoint-presentationer i en app, så att säljaren kan visa i sin iPad eller iPhone i mötet med kund. Kunden uppdaterar själv via CMS. Säljaren kan sedan dela informationen med kund via e-post. Appen innehåller även kalkylatorer som stöd i säljsamtalet, även olika språkversioner.
När Covid-19 slog till och säljare inte kunde besöka kunden, när mässorna stängde ner över hela världen, utökade vi våra tjänster med Virtuella Showrooms och On Air production.

Hur många anställda är ni idag?

– Vi har en anställd och tre arbetande styrelseledamöter. Vi har även nära samarbete med ett flertal underleverantörer. Just nu etablerar vi Advisory Board med fyra experter inom olika områden. Vi behöver inom snar framtid att anställa 2-3 medarbetare.

Vad har stödet från Ahlgrens Donationsfond betytt konkret för er verksamhet?

– Stödet från Ahlgrens Donationsfond har givit oss möjligheten att anställa en designer och ägna oss åt utvecklingsarbete gällande våra virtuella showroom och On Air Production, vilket vi är mycket tacksamma för. Ahlgrens Donationsfond har därmed givit oss den start som vi behövde för att utveckla och nå ut med våra produkter och skapa de plattformar som ger regionens företag möjligheten att nå ut på världsmarknaden.

Hur ser framtidsplanerna ut?

Att inom kort lansera On Air Production och i nästa steg erbjuda On Line Shopping i våra virtuella Showrooms och Företags-TV. Vi kommer även att marknadsföra tjänsten Hybrid Event, fysisk mässa i samspel med digital tvilling i molnet. Vi arbetar även i samarbete med våra globala kunder, att etablera green rooms på plats i olika länder, det vi benämner On Air World. Dessutom har vi idéer och tankar på att åskådliggöra Segelfartygsepoken i Gävle mellan åren 1750-1890 i virtuella berättelser samt engagera oss för att rädda Östersjön.  

 

Fakta om Ahlgrenska Donationsfonden

- Lanserades 2014 efter en donation av Robert och Anita Ahlgren. Fonden har ett sammanlagt värde på drygt 40 miljoner kronor och är en av regionens större.

- I och med detta anslag har fonden delat ut närmare sju miljoner kronor till 38 av länets företag inom vitt skilda branscher.

- Familjen Ahlgrens anda var viktig för bildandet av donationsfonden. Familjen var entreprenörer som inte gjorde som alla andra. Deras vilja var också att premiera regionala företag med en vilja att säkerställa befintliga arbetstillfällen på hemorten och som satsar för att växa.

- I samarbete med Mellansvenska Handelskammaren verkar fonden inom Gävleborg. Såväl enskilda personer som instutioner (företag och organisationer) är välkomna att söka.

- Nästa period för ansökningar till den Ahlgrenska Donationsfonden stänger 31 oktober 2021 

För mer information se https://ahlgrensdonationsfond.se

Text: Joe Formgren · Presstjänst.se