Vad gör ert företag och vilka är era affärsområden?
– Vi utvecklar mjukvara för AI-granskning som granskar ritningar hos tillverkande bolag. AI-granskningen granskar ritningarna utifrån organisationernas egna designregler och ser till att det blir färre fel och bättre kvalitet i designprocessen.

Hur kom ni på affärsidén?
– Innan vi startade T&S Engineering Intelligence jobbade vi med digitalisering av industrin och då såg vi hur mycket tid som las på att granska ritningar. Vi kom i kontakt med stora tillverkande bolag i Östergötland och kunde verifiera behovet hos dem.

Hur många anställda är ni idag?
– Vi är tre stycken medgrundare och en säljare/affärsutvecklare.

Hur har ni använt stödet från Ahlgrens Donationsfond?
– Vi har använt stödet för att anställa vår säljare/affärsutvecklare Lio som tittar på att etablera oss på den tyska marknaden. Tack vare stödet har redan nu flera spännande internationella kunder på gång.

Vad hoppas ni att det får för betydelse för er verksamhet?
– Stödet har hjälpt oss att ta första klivet ut på den internationella marknaden och har gjort att vi kommer kunna röra oss snabbare framåt.

Hur ser framtidsplanerna ut?
– Vi hoppas att våra AI-lösningar i framtiden används i hela Europa för att höja kvaliteten i tillverkande industri.

Har ni något övrigt att berätta om verksamheten eller er kontakt med Ahlgrens Donationsfond?
– Hade vi inte sökt pengarna, hade vi väntat på att utforska den tyska marknaden och med facit i hand hade det varit ett stort misstag. Vi har även träffat flera andra intressanta bolag tack vare att vi blev uppmärksammade av Alhgrens Donationsfond.


Fakta om Robert o Anita Ahlgrens donationsfond
Fonden stödjer innovativa idéer som främjar internationell handel samt företag som satsar att växa. Företag och institutioner i Gävleborg kan ansöka om medel ur fonden senast den 31:a oktober varje år.
Familjen Ahlgrens anda var viktig i samband med instiftandet av fonden. Familjen var entreprenörer som inte gjorde som alla andra. Deras vilja var att premiera regionala företag med en vilja att säkerställa och öka arbetstillfällen på hemorten samt satsar för att växa internationellt.
Fonden är en av regionens större med ett sammanlagt värde på ca 60 miljoner kronor.
Fonden lanserades 2014 och har sedan dess delat ut 8,5 Msek i och med 2022 års utdelning och beviljade ansökningar uppgår till 55 sedan lansering.

PS. Årets ansökningar skall vara inne senast den 31 oktober.

Frågor gällande fonden vänligen kontakta ordförande för Ahlgrens donationsfond
Peter Candell, tel 070-674 12 44

För mer information och ansökan se https://ahlgrensdonationsfond.se